.
 
درباره ما
 

قطب نوظهور عرصه مخابرات ايران
رايتل با هدف فعاليت در حوزه فن آوري نوين اطلاعات و ارتباطات در سال 1386تأسيس شد و خدماتي را در زمينه هاي مختلف همچون فن آوري کارت هاي هوشمند، پورتال هاي سازماني، خدمات انتقال داده ها و تأمين و تهيه سخت افزار ارائه کرد.
رايتل در راستاي گسترش دامنه فعاليت هاي خود، در سال 1389به اخذ پروانه اپراتورسوم تلفن همراه كشور با انحصار دوساله جهت ارائه خدمات نسل سوم موبايل علاوه بر خدمات نسل دوم نائل آمد و اکنون تمامي تلاش خود را معطوف ورود سريع به بازار مخابرات ايران نموده تا بدين ترتيب خود را به عنوان اپراتوري مشتري مدار و نوآور در بين رقبا معرفي نمايد.
شرکت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي (شستا) که مسئوليت مديريت سرمايه نزديک به 30 ميليون بيمه گذار سازمان تأمين اجتماعي را برعهده دارد، با تعهّد به سرمايه گذاري در صنايع نويني که حداکثر عوايد را براي ذينفعان خود به همراه مي آورد، از ابتدا رايتل را بعنوان يکي از شرکت هاي تابعه اش، زير چتر حمايت هاي مالي خود قرار داده است.

چشم انداز :
ارتقاء کيفيت زندگي ايرانيان
رايتل در تلاش است ضمن گشودن افقي تازه در عرصه ارتباطات، فرصت تجربه پيشرفت ها در عرصه فنآوري مخابراتي را از طريق خدمات هيجان انگيز، هوشمند و درعين حال ساده براي مردم ايران فراهم سازد. اين شرکت اميدوار است کاربري آسان خدمات جديد در زندگي روزمره مردم منجر به اعتلاي سطح زندگي و به دنبال آن افزايش بهره وري و رضايمتندي بيشتر مردم ايران گردد.

رسالت :
رايتل با ارائه خدمات پيشرفته و هيجان انگيز با کاربري آسان نويد بخش تحولي در راستاي زندگي بهتر براي ايرانيان خواهد بود.
رايتل در عين اينکه خود را متعهد مي داند محرک تحوّلي در راستاي بهبود کيفيت زندگي ايرانيان باشد ، بر اين باور است که چنين چشم اندازي محقق نخواهد شد مگر با ارائه خدماتي نوين که هيجان و سادگي کاربرد را همزمان بهمراه داشته باشد. 

ارزش ها:
 رايتل خود را به ارزش هاي چهارگانه زير پايبند مي داند:
صميميت: مشتري مداري، تعهد
اخلاق: اعتماد، شفافيّت
شايستگي: کيفيت ، نوآوري
هيجان: پيشتازي، پويايي

رايتل
معتقد است که اين کيفيت و شايستگي هاي کارکنانش است که ضامن موفقيت مي باشد؛
فرصتهاي رشد حرفه اي را فراهم مي کند؛
درصدد است سالهاي سال به رشد خود ادامه دهد؛
متعهد به توسعه فنآوري است؛
محيط کاري مناسبي را براي ايجاد بهره وري، خلاقيت و نوآوري فراهم مي کند؛
در تلاش است تا به بهترين در نوع خود تبديل شود.